Image Alt

Om meg

Kalina Feith.

Jeg er psykolog utdannet ved University of Sosial Sciences and Humanites i Warszawa, Polen (2008).

I årene 2009 – 2017 jobbet jeg på Sykehuset Østfold, både på døgnavdeling og i poliklinikk (SMP Fredrikstad).

I perioden 2015 – 2020 jobbet jeg ved Overgrepsmottaket i Østfold, med oppfølging av personer som ble utsatt for voldtekt, overgrep eller en annen form for seksuell krenkelse.

I 2016 startet jeg privat praksis.

Gjennom disse årene med forskjellige terapeutiske oppgaver, har jeg fått erfaring med et bredt spekter av psykiske lidelser, bl.a. angst, depresjon, rusproblemer, traumer (både enkle og komplekse/relasjonelle), ADHD, m.m.

Temaer jeg er spesielt interessert i, og har mest kompetanse på, er traumeleraterte plager, rusproblemer og kulturelle utfordringer, knyttet til migrasjon.

Jeg har deltatt på flere kurs og seminarer, bl.a. «Kognitiv terapi for angst- og tvangslidelser», «Traumer ABC» ved RVTS Øst, «Psykoedukativ gruppebehandling for pasienter med kompleks PTSD», spesialiseringsprogram «Psykologisk arbeid med rus- og avhengighetsproblemer» m.fl. og jeg er opptatt av å holde både kunnskapen og faglig nysgjerrighet vedlike.

Privat er jeg samboer og mamma til tre jenter.

a

Everlead Theme.

457 BigBlue Street, NY 10013
(315) 5512-2579
everlead@mikado.com