Psykologhjelp.

Det kan være mange grunner for å søke psykologhjelp: Det kan dreie seg om en akutt livskrise eller at man har strevd med belastninger over tid. Du kan ta kontakt dersom du opplever at du strever, for eksempel med vanskelige følelser av ulike slag og har behov for å drøfte dette med noen du kan ha tillit til. Noen ganger har slike følelser rot i vonde eller vanskelige opplevelser i livet. Slike opplevelser kan vi være mer eller mindre bevisst.

Gjennom samtaleterapi kan du bli bedre i stand til å forstå hvorfor du reagerer som du gjør i ulike situasjoner, og til å bryte med gamle mønstre.

Jeg tilbyr individualterapi for voksne. Min tilnærming er integrativ og evidensbasert, dvs. at jeg bruker metoder som har vist en god effekt ved psykiske lidelser (du kan lese mer om evidensbasert praksis her). Jeg har et mål om å tilby et komfortabelt, emosjonelt støttende og samarbeidende miljø, hvor vi kan jobbe mot ønsket endring i ditt liv.

Jeg kan hjelpe med bl.a.

Relasjonelle problemer/konflikter

Traumatiske hendelser og minner

Identitet

Selvfølelse/selvtillit

Angst

Depresjon

Tilpasningsforstyrrelser

Sorg og tap

Livsutfordringer/kriser

Migrasjonshelse

Kontakten kan være av kortere eller lengre varighet. Jeg jobber primært med voksne, og har stor tro på samarbeid og gjensidighet i relasjonen mellom klient og behandler.

a

Everlead Theme.

457 BigBlue Street, NY 10013
(315) 5512-2579
everlead@mikado.com